Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

bienter building

Η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία, πιστοποιημένη με ISO (9001, 14001 & 45001), και δραστηριοποιείται στη μελέτη, σχεδίαση, επίβλεψη και κατασκευή ολοκληρωμένων “με το κλειδί στο χέρι” Ενεργειακών και Βιομηχανικών έργων ή Εργοστασίων – Βιομηχανοστασίων κάθε είδους ή και τμημάτων αυτών εργολαβικά.

Η εταιρία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2008 και στόχος της αρχικά ήταν η ανάληψη έργων μεσαίας κλίμακας στην Ελλάδα.

Σήμερα, εκμεταλλευόμενη τη μακροχρόνια εμπειρία των βασικών μετόχων της και του εξειδικευμένου προσωπικού της σε βιομηχανικά και ενεργειακά τεχνικά έργα, επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε όλες τις Βαλκανικές χώρες και είναι σε θέση να αναλάβει επιτυχώς οποιοδήποτε βιομηχανικό και ενεργειακό έργο.