Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

pie gr
Το προσωπικό της ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. αποτελείται από υψηλά καταρτισμένους μηχανικούς σε κάθε είδους βιομηχανικό και ενεργειακό έργο με συνεχή εκπαίδευση και από ιδιαιτέρως έμπειρους τεχνικούς, ικανούς να φέρουν εις πέρας οποιοδήποτε πολύπλοκο τεχνικό έργο.

Το προσωπικό της ΒΙΕΝΤΕΡ ανά κατηγορία φαίνεται στο γράφημα: