Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

grafix services copy Η εταιρεία σε συνδυασμό με την μακροχρόνια εμπειρία των βασικών στελεχών της και κυρίων μετόχων της, έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει και να εκτελεί με επιτυχία ολοκληρωμένα ή τμήματα ενεργειακών και βιομηχανικών έργων σε ένα ευρύτατο φάσμα της βιομηχανίας όπως:

 • Μονάδες καύσης Βιομάζας (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας)
 • Μονάδες παραγωγής Βιοαερίου (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας-θερμότητας-φυσικού αερίου)
 • Μικρά Υδροηλεκτρικά έργα
 • Φωτοβολταϊκά έργα
 • Συστήματα Γεωθερμίας
 • Μονάδες Τηλεθέρμανσης
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε Αιολικά Πάρκα
 • Βιομηχανικά ψυγεία Συντήρησης-Κατάψυξης
 • Συσκευαστήρια Φρούτων και Λαχανικών
 • Κονσερβοποιεία λαχανικών, φρούτων και άλλων τροφίμων
 • Οινοποιεία, Εμφιαλωτήρια, Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χυμών και κρασιών
 • Ψυκτικές εγκαταστάσεις-εγκαταστάσεις Βιομηχανικού Κλιματισμού
 • Κτιριακά συγκροτήματα πάσης είδους βιομηχανίας
 • Βιομηχανίες παραγωγής χρωμάτων
 • Βιομηχανικά Σφαγεία
 • Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας
 • Συστήματα Προστασίας Περιβάλλοντος
 • Εκκοκκιστήρια Βάμβακος
 • Μονάδες αποχνόωσης βαμβακοσπόρου
 • Σπορελαιουργεία
 • Κλωστήρια-Νηματουργεία
 • Εγκαταστάσεις Βιολογικού καθαρισμού
 • Η/Μ και υδραυλικές εγκαταστάσεις γενικά