Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

Συνοπτική Περιγραφή
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.
ΕΡΓΟ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18,04 kWp ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΕΠΙ ΣΤΕΓΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περιγραφή
Προμήθεια και Εγκατάσταση: Φ/Β συστήματος 18,04 kWp με ενεργειακό συμψηφισμό επί των στεγών της εταιρείας ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.

Έναρξη λειτουργίας έργου: 4ος/2024

 
  Χαρακτηριστικά:  Υπηρεσίες:
  • Σαράντα τέσσερα (44) ΦΒ πλαίσια, LUXOR SOLAR GmbH, τύπου LX-415, μονοκρυσταλλικά, ισχύος 415 Wp
  • Αντιστροφέας FRONIUS GmbH, τύπου SYMO GEN24 10.0 PLUS ονομαστικής ισχύος 10 KW.
  • Τρεις (3) συστοιχίες συσσωρευτών, BYD COMPANY Ltd 
  • Σύστημα Στήριξης των Φ/Β πλαισίων Metaloumin
  • Αδειοδότηση
  • Μελέτες εφαρμογής Η/Μ, επιλογή και προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού ηλεκτροπαραγωγής
  • Project Management