Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

Η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. αναλαμβάνει την πλήρη κατασκευή συστημάτων γεωθερμίας, βασιζόμενη στην πολύ μεγάλη εμπειρία που διαθέτει σε βιομηχανικά και ενεργειακά έργα.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει:

  • τη μελέτη / σχεδιασμό
  • την επιλογή του εξολισμού ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης
  • την εκτέλεση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων
  • τις τελικές ρυθμίσεις και θέση σε κανονική λειτουργία