Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Η παραγωγή βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση (ΑΧ) των ζωικών περιττωμάτων και πολτών καθώς και ενός ευρέους φάσματος οργανικών αποβλήτων μετατρέπει αυτά τα υποστρώματα σε ανανεώσιμη ενέργεια και προσφέρει ένα φυσικό λίπασμα για τη γεωργία. Συγχρόνως, η αφαίρεση του υγρού οργανικού μέρους από τα ρεύματα των αποβλήτων αυξάνει την θερμαντική τιμή των υπόλοιπων αποβλήτων κατά την αποτέφρωση και τη σταθερότητα στις περιοχές των χωματερών.

Η ΑΧ είναι μια μικροβιολογική διεργασία αποσύνθεσης της οργανικής ουσίας, απουσία οξυγόνου, η οποία είναι συνήθης σε πολλά φυσικά περιβάλλοντα και εφαρμόζεται σήμερα για να παραχθεί το βιοαέριο σε αεροστεγείς δεξαμενές που λειτουργούν ως αντιδραστήρες, οι οποίες συνήθως ονομάζονται χωνευτήρες. Ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών εμπλέκεται στην αναερόβια διεργασία που έχει δύο κύρια τελικά προϊόντα: το βιοαέριο και το κομπόστ. Το βιοαέριο είναι ένα αέριο καύσιμο που αποτελείται από μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα και από μικρές ποσότητες άλλων αερίων και ιχνοστοιχείων. Το κομπόστ είναι το χωνευμένο υπόστρωμα, πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες και έτσι χρησιμοποιείται ως λίπασμα για τα φυτά.

Η βιομάζα (η πηγή του βιοαερίου) αποτελεί μια ανεξάντλητη και φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας, η οποία είναι δυνατόν να συμβάλει σημαντικά στην κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών, αντικαθιστώντας τα συνεχώς εξαντλούμενα και ιδιαιτέρως ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο κ.α.)

Με τον όρο βιομάζα εννοούμε την ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή που προέρχεται από οργανική ύλη και περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς.
Παραδείγματα ενεργειακά αξιοποιήσιμης βιομάζας είναι τα γεωργικά υπολείμματα (άχυρο σιτηρών, υπολείμματα καλαμποκιού), τα καυσόξυλα, οι ξυλάνθρακες, τα υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου, οι αγριαγκινάρες, ο ευκάλυπτος καθώς επίσης τα απόβλητα κτηνοτροφίας, τα απόβλητα βιομηχανικών τροφίμων (ελαιοτριβεία, τυροκομεία κ.α.) και τα αστικά λύματα/σκουπίδια.

biogas 01gr 
Η βιοχημική διαδικασία επεξεργασίας της βιομάζας οδηγεί μέσω της
Α.Χ. στο Βιοαέριο.
biogas 02gr
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΜΙΑΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ