Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

Η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. αναλαμβάνει τον προγραμματισμό μονάδων αυτοματισμού για διάφορες εφαρμογές.