Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

Η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. αναλαμβάνει την εγκατάσταση υδραυλικών δικτύων σε βιομηχανικές μονάδες, βασιζόμενη στην πολύ μεγάλη εμπειρία που διαθέτει σε βιομηχανικά έργα.
Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, τη σχεδίαση και την εγκατάσταση υδραυλικών δικτύων σε βιομηχανίες ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε μονάδας.