Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

Modelhouse-1 Η συνεχής αύξηση του κόστους του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας για τη λειτουργία των κτηρίων, τόσο των κατοικιών, όσο και αυτών του τριτογενή τομέα.
Το κόστος λειτουργίας των κτηρίων εντοπίζεται στις ενεργειακές τους ανάγκες για την ψύξη, τη θέρμανση, το φωτισμό και τον αερισμό. Για τη βελτίωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης απαιτείται μια όσο το δυνατόν πιο πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση.

Η ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου έχει δύο στάδια:
  1. Την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού κελύφους, δηλαδή τη βελτίωση των θερμικών χαρακτηριστικών των δομικών τμημάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης, η θερμομόνωση δώματος, η αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, η προσθήκη συστημάτων εξωτερικής σκίασης κλπ.
  2. Την ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η αντικατάσταση παλαιών λεβήτων, η αντικατάσταση παλαιών μη αποδοτικών κλιματιστικών μονάδων, η μόνωση σωληνώσεων και παροχών, η εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων κάθε είδους (φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά κλπ.), η εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμών.
Η ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου είναι μια επένδυση που μπορεί να προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας, άρα και κόστους λειτουργίας, έως και 60%.
Η εταιρία μας μπορεί να παρέχει λύσεις turn key, στον τομέα της μελέτης και κατασκευής Ενεργειακών Αναβαθμίσεων κτηρίων.

Συγκεκριμένα:
  • Αναλαμβάνουμε την έρευνα και τις διαδικασίες επιδότησης εάν αυτές υπάρχουν.
  • Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελετών με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες και μετά από σοβαρή τεχνικοοικονομική μελέτη.
  • Εκτελούμε τις διαδικασίες αδειοδότησης στο μικρότερο δυνατό χρόνο.
  • Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μέχρι την τελική παράδοση του κτηρίου, έτοιμου προς χρήση, στον ιδιοκτήτη.