Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

Η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. αναλαμβάνει μεταλλικές κατασκευές βιομηχανικών κτιρίων, βασιζόμενη στην πολύ μεγάλη εμπειρία που διαθέτει σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις με το κλειδί στο χέρι.