Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

Η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. αναλαμβάνει την κατασκευή μονάδων κομποστοποίησης, βασιζόμενη στη πολύ μεγάλη εμπειρία που έχει σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.