logo gr
Σάββατο, Ιανουάριος 28, 2023
TUV hellas iso9001 TUV hellas iso14001 TUV hellas iso45001
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Έργα Που Υλοποίησε Η Εταιρεία Μας ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.
Στα Πλαίσια Του Προγράμματος GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

map gr 
Η Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) – GR03» είχε ως βασικό στόχο την αύξηση της συμμετοχής των AΠΕ στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Το πρόγραμμα ήταν συνολικού προϋπολογισμού 11.188.235€ και συγχρηματοδοτήθηκε από τις χώρες ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% (9.510.000€) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15% (1.678.235€).
Υλοποιήθηκαν έργα που κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
 • ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα: Προωθήθηκε η αντικατάσταση συμβατικών συστημάτων υψηλής κατανάλωσης ενέργειας με ΑΠΕ, όπως ηλιακά συστήματα για ζεστό νερό, λέβητες βιομάζας ή/και γεωθερμικά συστήματα για ψύξη/θέρμανση και φωτοβολταϊκά για παραγωγή ενέργειας για τον κτιριακό τομέα.
 • Εφαρμογές ΑΠΕ σε μικροδίκτυα: Ενισχύθηκε η εφαρμογή μικροδικτύων βασισμένων σε κεντρικά συστήματα θέρμανσης βιομάζας ή/και γεωθερμίας.
 • Αντικατάσταση συμβατικής ενέργειας από ΑΠΕ: Υποστηρίχθηκε η εφαρμογή Φ/Β σταθμών για την υλοποίηση «Πράσινων» ενεργειακών εγκαταστάσεων, όπως αντλιοστάσια.
 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.
ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΕ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

SAM 40832o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
IMG 10523o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Στα πλαίσια της προσπάθειας προώθησης και διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε δημοτικά κτίρια παιδείας όπως είναι τα σχολεία, την 09/11/2016 η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. ανέλαβε από τον Δήμο Καρπενησίου την πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνάσιου και του 3ου Δημοτικού της πόλης του Καρπενησίου. Οι νέες τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν στα σχολεία αυτά έχουν σκοπό την έως και πλήρη απεξάρτηση από τις συμβατικές μορφές ενέργειας (ΔΕΗ, πετρέλαιο κλπ) μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών ΑΠΕ που υπακούουν πλήρως στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης (αειφορίας).

Με τον τρόπο αυτό γίνεται πράξη ο στόχος που είναι να ωριμάσουν, να σχεδιαστούν και να δρομολογηθούν, οι κατάλληλες πιλοτικές εφαρμογές που θα συμβάλουν στη ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του Δήμου Καρπενησίου.
Επιπλέον, οι παραπάνω τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν θα έχουν επιδεικτικό χαρακτήρα και συνεπώς κύριος στόχος είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου με τεχνολογίες που στόχο έχουν την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι εφαρμογές θα συμβάλλουν στη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του δήμου, με γνώμονα την αρχή της αειφορίας.

Οι ενεργειακές αναβαθμίσεις που προβλέπονται να γίνουν, στα πλαίσια του έργου που ανέλαβε η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. είναι οι ακόλουθες:
1. Εγκατάσταση αυτόνομου Φωτοβολταϊκού συστήματος, συνολικής ισχύς 205 kWp (102,5 kWp για κάθε σχολείο) που θα εγκατασταθεί στις στέγες των δύο σχολικών συγκροτημάτων. Θα είναι πλήρες με συσσωρευτές, αντιστροφείς (inverter), φορτιστές μπαταριών που θα δημιουργούν και θα ελέγχουν ένα μικροδίκτυο DC και AC, βάσεις, καλωδιώσεις κλπ. Θα εγκατασταθεί ίσος αριθμός συσσωρευτών σε κάθε σχολικό συγκρότημα.
2. Ένα (1) ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος σαν εφεδρική πηγή φόρτισης των μπαταριών, για τις περιόδους με εκτεταμένη έλλειψη ηλιοφάνειας.
3. Δύο (2) Λέβητες βιομάζας, 900.000 kcal/h ο καθένας, που θα αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους λέβητες πετρελαίου.
4. Ανακατασκευή των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορίου με λαμπτήρες LED με ισχύ η οποία είναι κλάσμα μόνο της ισχύος των συμβατικών λαμπτήρων.
5. Εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης ώστε να επιτυγχάνεται επιπλέον οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος με την αυτοματοποιημένη χρήση του φωτισμού μόνον όταν απαιτείται και την σβέση του στη συνέχεια.
6. Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου των συστημάτων των κτιρίων και αυτοματισμών τύπου BMS μαζί με τους απαραίτητους αισθητήρες και το λογισμικό ώστε αφ’ ενός να ελέγχονται όλα τα παραπάνω συστήματα και αφ’ εταίρου να τηρούνται στατιστικά στοιχεία χρήσης με στόχο την ρύθμιση των αυτοματισμών για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία χωρίς καμία επίπτωση στην λειτουργικότητα των χώρων και την άνεση των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού των σχολείων.
7. Εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού ηλεκτρικών και θερμικών καταναλώσεων ο οποίος θα συνεργάζεται με το BMS του κτιρίου.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των φάσεων του παραπάνω έργου που προβλέπεται να περατωθεί σε λιγότερο από έξη (6) μήνες τα παραπάνω σχολεία εκτός από την εξαιρετικά μεγάλη οικονομία που θα επιτύχουν στα λειτουργικά τους έξοδα, θα αποτελέσουν και ένα ζωντανό κύτταρο εξοικείωσης των μαθητών με τις νέες «πράσινες» τεχνολογίες, γαλουχώντας τους με την ιδέα της ανάγκης της ενεργειακής οικονομίας και μαθαίνοντάς τους πως αυτό επιτυγχάνεται.

Η εταιρεία ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. που θα εκτελέσει το έργου, είναι πρωτοπόρος σε θέματα τεχνολογιών ΑΠΕ και βιώσιμης ανάπτυξης ενώ οι μέτοχοί της δραστηριοποιούνται στα Βιομηχανικά και Ενεργειακά έργα για 35 (τριάντα πέντε) συνεχή έτη, με μεγάλα έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από την TUV HELLAS με ISO 9001:2008 για τη μελέτη και υλοποίηση Βιομηχανικών και Ενεργειακών έργων καθώς και έργων ΑΠΕ.

 
 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ-ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ-ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

estiesΟ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ

Η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. ανέλαβε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πρωτοποριακού Υβριδικού σταθμού παραγωγής θερμότητας και ψύξης, μοναδικού στην Ελλάδα που συνδυάζει πέντε (5) διαφορετικές ενεργειακές τεχνολογίες, και συγκεκριμένα συγκρότημα Λέβητα βιομάζας ισχύος 1MWth, πεδίο 740 ηλιακών συλλεκτών συνολικής ισχύος 1,27MWth, γεωεναλλάκτη κατακόρυφου τύπου, ψύκτη απορρόφησης (absorption chiller) 90RT (ψυκτικών τόνων) και σύστημα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας.

Με το παραπάνω έργο αντικαθίστανται οι ενεργοβόροι λέβητες πετρελαίου και οι συμβατικές ψυκτικές μονάδες που είναι σήμερα σε χρήση και μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό το κόστος θέρμανσης και ψύξης των φοιτητικών εστιών, του αμφιθεάτρου και του εστιατορίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, συνολικού εμβαδού περίπου 15.000m2, επιτυγχάνοντας έτσι ταχεία απόσβεση του κόστους του έργου. Παράλληλα θα μειωθούν δραστικά τα εκπεμπόμενα σωματίδια στις φοιτητικές εστίες αφού ο νέος λέβητας βιομάζας συνοδεύεται από εξαιρετικά υψηλής απόδοσης σύστημα πολλαπλού καθαρισμού των καπναερίων.

Το έργο απαρτίζεται ουσιαστικά από δύο (2) υποέργα, τον υβριδικό σταθμό καθώς και το σύστημα του γεωθερμικού εναλλάκτη / αντλιών θερμότητας και της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (ΚΚΜ).
Υβριδικός σταθμός:
Το πρώτο υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση:
• ενός υβριδικού σταθμού παραγωγής ζεστού νερού θέρμανσης με χρήση επίπεδων επιλεκτικού τύπου ηλιακών συλλεκτών συνολικής ισχύος 1,27MWth
• λέβητα βιομάζας θερμικής ισχύος 1MWth και συστήματος αποθήκευσης θερμικής ενέργειας συνολικής χωρητικότητας 40 m3.
Ο ηλιακός σταθμός θα λειτουργεί σε συνεργασία με το λέβητα βιομάζας για την κάλυψη του συνόλου της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης των κτιρίων των Φοιτητικών Εστιών ΔΠΘ στα Κιμμέρια Ξάνθης καθώς και του αμφιθεάτρου και του ενεργειακού κέντρου.
Η λειτουργία του υβριδικού σταθμού θα αντικαταστήσει την λειτουργία των υφιστάμενων λεβήτων πετρελαίου θέρμανσης.
Για την κάλυψη των ψυκτικών φορτίων του αμφιθεάτρου θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση ψύκτη απορρόφησης, ψυκτικής ισχύος 90RT μαζί με κατάλληλο πύργο ψύξης.
Σύστημα γεωθερμικού εναλλάκτη / γεωθερμικών αντλιών θερμότητας και ΚΚΜ (Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα):
Το δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση :
• συστήματος γεωθερμικών αντλιών θερμότητας
• γεωεναλλάκτη κατακόρυφου τύπου (με τριάντα κατακόρυφες γεωτρήσεις)
για την κάλυψη των φορτίων θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης του Εστιατορίου των φοιτητικών εστιών ΔΠΘ στην περιοχή Κιμμέρια του Δήμου Ξάνθης. Το εν λόγω κτίριο είναι συνολικού εμβαδού 1.000 m2, λειτουργεί όλο το χρόνο, και έχει ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα με 400 άτομα την ημέρα, κατά μέσο όρο.
Για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του προτεινόμενου συστήματος θα αντικατασταθεί η Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα του Εστιατορίου με άλλη νέας τεχνολογίας με σημαντικά χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση.

Η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. εκμεταλλευόμενη τη μεγάλη εμπειρία στις ΑΠΕ καθώς και στους αυτοματισμούς κατασκευάζει το πρωτοποριακό αυτό έργο το οποίο διακρίνεται τόσο για την υψηλή ποιότητα των υλικών του όσο και για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων που το απαρτίζουν ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ενεργειακή οικονομία μέσω της ευρηματικής προσαρμογής στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ενεργειακές απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ και τις απαιτητικές κλιματικές συνθήκες της περιοχής.
Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στη θεματική περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (FR03)». Ένα επιπλέον θετικό στοιχείο του εν λόγω έργου είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού του κατασκευάζεται στην Ελλάδα από Έλληνες κατασκευαστές και καλύπτει υψηλά ποιοτικά πρότυπα.

cropΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Η ΒΙΕΝΤΕΡ A.E. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΕ ΠΥΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ LED ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

carport b1Στέγαστρο πολλαπλών χρήσεων όμοιο με αυτό που θα εγκατασταθεί.
 
Η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. εκμεταλλευόμενη τη μεγάλη εμπειρία της σε έργα ΑΠΕ καθώς και σε έργα αυτοματισμού συγκεντρώνει τις δυο αυτές τεχνολογίες σε ένα «έξυπνο» ενεργειακό έργο με μεγιστοποίηση της παραγωγής και ελαχιστοποίηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης.
Στα πλαίσια αυτά ανέλαβε την προμήθεια και κατασκευή ενός εντελώς αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος 5kWp που θα τροφοδοτεί προβολείς φωτισμού με λαμπτήρες LED, νέας τεχνολογίας, εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.
Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα βρίσκεται σε χώρο υψηλής επισκεψιμότητας και για το λόγο αυτό θα εγκατασταθεί σε μοναδικά διαμορφωμένο στέγαστρο πολλαπλής χρήσης και υψηλής αισθητικής.
Το έργο αυτό ξεχωρίζει τόσο για την υψηλή ποιότητα του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί με τελευταίας τεχνολογίας φωτοβολταϊκά πλαίσια και αντιστροφείς, όσο και για την χρησιμοποίηση σύγχρονων συστημάτων αυτοματισμού. Επίσης ξεχωρίζει και για την μεγάλη Ελληνική προστιθέμενη αξία του αφού οι συστοιχίες που θα χρησιμοποιηθούν κατασκευάζονται στην Ελλάδα από Ελληνική εταιρεία συσσωρευτών.
Οι αυτοματισμοί θα επιβλέπουν και θα ρυθμίζουν τόσο στην παραγωγή της ενέργειας όσο και στην διαχείρισή της, ενώ χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση θα «αποφασίζουν» για την επιλογή της πηγής της ενέργειας, της επικοινωνίας με το δίκτυο και την αυτόματη αναπλήρωση του αποθέματος των συσσωρευτών.
Παράλληλα το έργο θα αποτελέσει και χώρο ανάπαυσης των φοιτητών αφού το στέγαστρό του, ειδικής σχεδίασης και κατασκευής, θα δημιουργήσει και ένα καλαίσθητο προστατευμένο υπαίθριο καθιστικό.
Με το έργο αυτό το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αποκτά μία πιλοτική μονάδα ΑΠΕ που θα συμβάλλει σημαντικά αφ’ ενός στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και αφ’ εταίρου στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός του πραγματοποιώντας έτσι ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την «Πράσινη» ολοκλήρωση.
Θα χρησιμοποιηθούν προηγμένοι διαχειριστές μικροδικτύου εναλλασσομένου ρεύματος που συνεργάζονται άψογα με τους συσσωρευτές OPzV που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής και δεν απαιτούν καμία συντήρηση.
 
 

Ομιλία του καθ. Παντελή Μπότσαρη με θέμα το Πιλοτικό Υβριδικό Πάρκο Παραγωγής Θερμικής και Ηλεκτρικής Ενέργειας που κατασκεύασε η εταιρεία μας ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.

1st Energy Tech Forum

Ανοικτή Συνάντηση για τις Ενεργειακές Τεχνολογίες και την Καινοτομία

ΤΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ TURN KEY Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.
ΈΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2015
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Programme  09 
 
 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣlogo gr
ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ


XANTHI
 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
VITEX Α.Ε.   logo vitex 

Τον Νοέμβριο του 2015, η εταιρεία μας περάτωσε και παρέδωσε στη γνωστή εταιρεία πα-ραγωγής χρωμάτων VITEX Α.Ε. έργο εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού κόστους αποτελούμενου από σειρά συνδυασμένων επεμβάσεων στον hermes 01ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου παραγωγής χρωμάτων της ανωτέρω εταιρείας στον Ήμερο Τόπο του Ασπρόπυργου Αττικής.
Με τις επεμβάσεις αυτές που αναλύονται παρακά-τω επιτεύχθηκε ενεργεια-κή οικονομία (σε ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμη ύλη) που ξεπερνά το 20% των συνολικών ετήσιων ενεργειακών αναγκών του εργοστασίου.

Η ανάθεση του ανωτέρω έργου και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έγινε μετά την παρουσίαση του ολοκληρωμένου σχεδίου ενεργειακής εξοικονόμησης της εταιρείας μας για βιομηχανικούς χώρους, την εξέτασή του από τη VITEX Α.Ε. και την επιλογή των προσαρμοσμένων (στους χώρους του εργοστασίου) παρεμβάσεων, που υποδείχθηκαν ως οι πλέον συμφέρουσες, από την οικονομοτεχνική μελέτη.
Τα βασικά στοιχεία των παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης που επιλέχθηκαν είναι τα παρακάτω:

1. Αντικατάσταση των υπαρχόντων λαμπτήρων φωτισμού βιομηχανικού χώρου με λαμπτήρες οικονομίας CDL(Cool Day Light) των 80W (ηλεκτρικής κατανάλωσης).

Οι νέοι λαμπτήρες που εγκαταστάθηκαν είναι τύπου υψηλής φωτεινής ροής, με επακόλουθο και τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων.
Η οικονομία που επιτεύχθηκε είναι 71% επί της ηλεκτρικής ενέργειας για τον φωτισμό των χώρων.

 vitex1  vitex2

2. Αλλαγή των κυκλωμάτων φωτισμού στα κτίρια Water, Solvent και Αποθηκών.

Αλλαγή και αναδιάταξη των διαδρομών των καλωδιώσεων ισχύος και αυτοματισμού γενικών παροχών πινάκων για μείωση αποστάσεων και εξοικονόμηση απωλειών ενέργειας.vitex3

Οι παραπάνω αλλαγές έγιναν με τις εξής προοπτικές:

 • Να διαχωριστούν τα φωτιστικά σώματα κοντά στα παράθυρα των κτηρίων,ώστε να είναι δυνατόν να μην ενεργοποιούνται, όταν υπάρχει επαρκής εξωτερικός φωτισμός.
 • Να περιοριστεί ο αριθμός των φωτιστικών σωμάτων που ενεργοποιούνται από ένα και μόνο διακόπτη, ώστε να επιτυγχάνεται οικονομία κατά τον μερικό φωτισμό του κάθε κτηρίου.
 • Να απλοποιηθούν τα δίκτυα φωτισμού σε δίκτυα μικρότερου μεγέθους, ώστε να βελτιωθεί η συντηρησιμότητά τους

Με την επίτευξη των παραπάνω στόχων, επιτυγχάνεται πολλαπλή οικονομία η οποία ανέρχεται στο 15% της συνολικής δαπάνης φωτισμού.

 3. Εγκατάσταση αντιστάθμισης στο κεντρικό λεβητοστάσιο.

vitex4

Εγκαταστάθηκαν δύο (2) ψηφιακά συστήματα αντιστάθμισης, το κάθε ένα των οποίων αποτελείται από:

 • Μονάδα χώρου – θερμοστάτη
 • Συσκευή ψηφιακής αντιστάθμισης
 • Τρίοδη βάνα
 • Πίνακα, καλωδιώσεις και υδραυλικά εξαρτήματα

εγκαταστάθηκαν δε, από ένα σε κάθε λέβητα του κεντρικού λεβητοστασίου επιτυγχάνοντας:

 • Αυτόματη απενεργοποίηση της θέρμανσης όταν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει μία συγκεκριμένη τιμή με επακόλουθη οικονομία καυσίμου της τάξης του 20%
 • Σημαντικό περιορισμό των θερμικών κύκλων των λεβήτων και κατά συνέπεια σημαντική αύξηση του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους. 
vitex5 vitex6
 
4. Εγκατάσταση Inverter (μεταβλητής συχνότητας) σε όλους τους ανεμιστήρες προσαγωγής και επιστροφής των κλιματιστικών μονάδων καθώς και σε όλο-υς τους κυκλοφορητές του συστήματος ψύξης - θέρμανσης.

Εγκαταστάθηκαν inverter, με παράλληλη τροποποίηση των καλωδιώσεων των κινητήρων των ανεμιστήρων και των κυκλοφορητών.

vitex7vitex8
 Τα inverter που εγκαταστάθηκαν και σε ότι αφορά στους ανεμιστήρες επιτεύχθηκε:

Η άριστη ροή του αέρα προσαγωγής και επιστροφής, μέσω της ακριβούς ρύθμισης της ταχύτητας των ανεμιστήρων με βάση μία δεδομένη τιμή αναφοράς, που συνεπάγεται οικονομία 55% σε σχέση με τα μηχανικά συστήματα ελέγχου της ροής του αέρα,

Ενώ σε ότι αφορά στους κυκλοφορητές ψύξης / θέρμανσης επιτεύχθηκε:

Η διαρκής ρύθμιση της ψυκτικής ισχύος με βάση τις απαιτήσεις που θέτει ο χρήστης του συστήματος κλιματισμού με παράλληλη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του συστήματος και πλήρους εξομάλυνσης της λειτουργίας του, που συνεπάγεται οικονομία 55% σε σχέση με το προϋπάρχον συστήματα ελέγχου της λειτουργίας των κυκλοφορητών

Η παραπάνω εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με το χαμηλό αρχικό κόστος της εγκατάστασης εξασφαλίζει την ταχεία απόσβεση της επένδυσης.

5. Αποκατάσταση των μονώσεων αεραγωγών των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων.

Χρησιμοποιήθηκαν μονωτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών με εξωτερική επίστρωση προστασίας τόσο από την υγρασία όσο και από την υπεριώδη ακτινοβολία.
Με την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών επιτεύχθηκε μείωση των απωλειών θερ-μαντικής και ψυκτικής ισχύος της τάξης του 10%.

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
vitex9 vitex10

Η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. αναλαμβάνει και εκτελεί πάσης φύσεως ενεργειακά έργα βασιζόμενη στη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει στην ενέργεια αλλά και στην ενεργειακή εξοικονόμηση δεδομένου ότι οι βασικοί της μέτοχοι έχουν ξεκινήσει από το 1981 τη μελέτη, ανάπτυξη, σχεδίαση, κατασκευή και θέση σε πλήρη λειτουργία, έργων όλων των μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με εμπλοκή, για τριαντατέσσερα (34) συνεχόμενα έτη, σε έργα ΑΠΕ όπως Μικρά Υδροηλεκτρικά, Βιομάζας, Φωτοβολταϊκά αλλά και με επέκταση των δραστηριοτήτων τους στους νέους αναπτυσσόμενους τομείς του Βιοαερίου και των Ηλιοθερμικών και Γεωθερμικών Συστημάτων τόσο για τοπική χρήση όσο και για σύνδεση με δίκτυα της ΔΕΗ και τηλεθέρμανσης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

10

 

Στις 10/9/2015 η εταιρεία μας περάτωσε και παρέδωσε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης δύο (2) έργα, ολοκληρωμένα σε υβριδικό σύστημα, για παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας από συνδυασμό ενός (1) έργου ηλιοθερμίας και ενός (1) έργου γεωθερμιας. Και τα δύο έργα εγκαταστάθηκαν σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιου του Πανεπιστημίου στα όρια του χωρίου Ζηλωτή του Νέου Ερασμείου, του Δήμου Τοπείρου Ξάνθης.

Οι συμβάσεις για τα παραπάνω έργα υπογράφτηκαν, μεταξύ της ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. και του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛ/ΔΠΘ), τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2015, για το έργο της γεωθερμίας / τηλεθέρμανσης και της ηλιοθερμίας αντίστοιχα.

Η ανάθεση για την πλήρη κατασκευή (turn-key) των δύο (2) αυτών έργων έγινε στη ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. μετά από Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2014, στον οποίο η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. κατέθεσε τις πλέον οικονομικές και τεχνικά άρτιες προσφορές καλύπτοντας όλες τις υψηλού επιπέδου αυστηρές προδιαγραφές του ΕΛ/ΔΠΘ τόσο ως προς τον εξοπλισμό και εγκαταστάσεις όσο και ως προς το κόστος.

Τα βασικά στοιχεία των έργων αυτών, τα οποία ολοκληρώνονται σε ένα (1) υβριδικό σύστημα παραγωγής δύο μορφών ενέργειας (θερμικής και ηλεκτρικής) είναι τα παρακάτω:
• Το ηλιοθερμικό πεδίο έχει θερμική ισχύ 280kWth, με σύστημα αποθήκευσης, σε συνθήκες μηδενικής ηλιακής ακτινοβολίας, τουλάχιστον δύο (2) ωρών και πλήρως αυτόνομης λειτουργίας.
• Το γεωθερμικό πεδίο έχει θερμική ισχύ 100kWth και κάνει χρήση αβαθούς γεωθερμικού πεδίου θερμοκρασίας περίπου 60°C.
• Η συνολική θερμική ενέργεια που παράγεται καταναλώνεται αφ’ ενός στην θέρμανση παρακείμενων θερμοκηπίων και ενός Δημοτικού σχολείου αλλά και στη παραγωγή της απαραίτητης για τη λειτουργία των συστημάτων των θερμοκηπίων ηλεκτρικής ενέργειας.
• Η παραγωγή, διαχείριση και διανομή της συνολικής θερμικής ενέργειας γίνονται με τελευταίας τεχνολογίας σύστημα SCADA που ελέγχει περισσότερα από τριάντα (30) σημεία του συστήματος ενώ παράλληλα επικοινωνεί και ελέγχει και τα PLC του ηλιοθερμικού πεδίου καθώς και του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
• Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, γίνεται μέσω πατενταρισμένου συστήματος στροβίλου ORC (Organic Rankine Cycle) και μονοφασικής γεννήτριας, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο και διαστασιολογημένο για αυτόνομη (εκτός δικτύου) λειτουργία. Η παροχή «καθαρής» υψηλής ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος (full sine wave) επιτυγχάνεται μέσω συνδυασμού αντιστροφέα, διανομέα ενέργειας και συστοιχίας μπαταριών που εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία των τροφοδοτούμενων συστημάτων.
• Ο εξοπλισμός που τοποθετήθηκε στα υπόψη έργα είναι:

 •  Γεωθερμική αντλία και κύκλωμα σωληνώσεων μεταφοράς γεωθερμικού ρευστού θερμοκρασίας 60°C
 •  Ηλιοθερμικό πεδίο με παραβολικά κάτοπτρα (CSP) καθρεπτών υψηλής ανακλαστικής ικανότητας, στηριγμένα βάσεις χαμηλού  βάρους ικανά να τοποθετηθούν ακόμα και σε βιομηχανικές στέγες
 •  Μέσο μεταφοράς θερμότητας (HTF - διαθερμικό λάδι) μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας που υπερβαίνει τους 240°C
 •  Διαχωρισμένο σύστημα κυκλοφορίας του HTF από το κύκλωμα θερμού ύδατος μέσω εναλλάκτη
 •  Σύστημα αποθήκευσης (TES) χωρητικότητας 5.000 lt θερμού ύδατος
 •  Μηχανή οργανικού κύκλου Rankine (ORC)
 •  Σύστημα παρακολούθησης - ανίχνευσης (κάμερες) & ανίχνευσης συμβάντων (συναγερμός)
 •  Μετεωρολογικός σταθμός
 •  Κεντρική μονάδα ελέγχου - Σύστημα SCADA
 •  Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας
 •  Μετρητικές διατάξεις
 •  Συγκρότημα σύνδεσης – ολοκλήρωσης του ηλιοθερμικού συστήματος με το σύστημα της γεωθερμίας
 •  Τα συστήματα, είναι πιλοτικά, χρησιμοποιούν τεχνολογία που πρώτη φορά χρησιμοποιείται στη χώρα μας και κατασκευάστηκαν  σύμφωνα με τις νεώτερες και αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν τόσο από τον ΕΛ/ΔΠΘ όσο και από την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Interreg) που συγχρηματοδοτεί τα έργα.


Τα παραπάνω έργα αποτελούν το επιστέγασμα των προσπαθειών της ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. της οποίας οι βασικοί μέτοχοι έχουν ξεκινήσει από το 1981 τη μελέτη, ανάπτυξη, σχεδίαση, κατασκευή και θέση σε πλήρη λειτουργία, έργων όλων των μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με εμπλοκή, για τριαντατέσσερα (34) συνεχόμενα έτη, σε έργα ΑΠΕ όπως Μικρά Υδροηλεκτρικά, Βιομάζας, Φωτοβολταϊκά αλλά και με επέκταση των δραστηριοτήτων τους στους νέους αναπτυσσόμενους τομείς του Βιοαερίου και των Ηλιοθερμικών και Γεωθερμικών Συστημάτων τόσο για τοπική χρήση όσο και για σύνδεση με δίκτυα της ΔΕΗ και τηλεθέρμανσης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 • Ξεκίνησε η εγκατάσταση του ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ στη Ξάνθη.
 • Η ΒΙΕΝΤΕΡ και η τεχνική ομάδα της, Πρωτοπόρος για 34 ΧΡΟΝΙΑ σε ηλεκτρομηχανολογικά Τεχνικά & Ενεργειακά Έργα.

Υβριδικό γεωθερμικό-ηλιοθερμικό σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας

 
Η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΩΝ
ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.
 
Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2015 υπογράφτηκαν δύο (2) συμβάσεις μεταξύ της ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. και του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛ/ΔΠΘ) που αφορούν αφ’ ενός μεν σε ένα «Υβριδικό γεωθερμικό-ηλιοθερμικό σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας» και αφ’ ετέρου σε ένα «Συγκρότημα άντλησης και μεταφοράς γεωθερμικού ρευστού για τηλεθέρμανση»
Τα παραπάνω έργα θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθούν στον ΕΛ/ΔΠΘ εντός του δεύτερου (2ου) εξαμήνου του 2015 σε πλήρη λειτουργία.
Η ανάθεση των δύο (2) έργων έγινε στη ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. μετά από Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2014, στον οποίο η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. κατέθεσε τις πλέον οικονομικές και τεχνικά άρτιες προσφορές καλύπτοντας όλες τις υψηλού επιπέδου αυστηρές προδιαγραφές του ΕΛ/ΔΠΘ τόσο ως προς τον εξοπλισμό και εγκαταστάσεις όσο και σε κόστος.
 • Τα δύο (2) έργα θα συνδυάζουν δύο (2) βασικές πηγές ενέργειας, την ηλιοθερμία και την γεωθερμία και ειδικότερα:
 • Το ηλιοθερμικό πεδίο έχει θερμική ισχύ 180kWth, με σύστημα αποθήκευσης και πλήρως αυτόνομη λειτουργία.
 • Το γεωθερμικό πεδίο έχει θερμική ισχύ 200kWth, με χρήση αβαθούς γεωθερμίας.
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος για λειτουργία εξοπλισμού θερμοκηπίων.
 • Παραγωγή θερμικής ενέργειας για θέρμανση θερμοκηπίων και τηλεθέρμανση Δημοτικού Σχολείου.
Τα παραπάνω έργα, είναι πιλοτικά, θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις νεώτερες και αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν τόσο από τον ΕΛ/ΔΠΘ όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Interreg) που συγχρηματοδοτεί τα έργα.
 
Η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. και οι βασικοί της μέτοχοι έχουν ξεκινήσει από το 1981 τη μελέτη, ανάπτυξη, σχεδίαση, κατασκευή και θέση σε πλήρη λειτουργία, έργων όλων των μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με εμπλοκή, για τριαντατέσσερα (34) συνεχόμενα έτη, σε έργα ΑΠΕ όπως Μικρά Υδροηλεκτρικά, Βιομάζας, Φωτοβολταϊκά αλλά και με επέκταση των δραστηριοτήτων τους στους νέους αναπτυσσόμενους τομείς του Βιοαερίου και των Ηλιοθερμικών και Γεωθερμικών Συστημάτων τόσο για τοπική χρήση όσο και για σύνδεση με δίκτυα της ΔΕΗ και τηλεθέρμανσης.