Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

photovoltaic-effect2

Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο:

Φωτοβολταϊκό φαινόμενο είναι η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Πρόκειται για την απορρόφηση της ενέργειας του φωτός από τα ηλεκτρόνια των ατόμων του Φ/Β στοιχείου και την μετακίνηση των ηλεκτρονίων αυτών από τις κανονικές τους θέσεις με αποτέλεσμα τη δημιουργία ρεύματος.
Τα Φ/Β πλαίσια έχουν ως βασικό μέρος το ηλιακό στοιχείο (solar cell) που είναι ένας κατάλληλα επεξεργασμένος ημιαγωγός μικρού πάχους σε επίπεδη επιφάνεια. Η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία δημιουργεί ηλεκτρική τάση και με την κατάλληλη σύνδεση σε φορτίο παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα.
Τα Φ/Β στοιχεία ομαδοποιούνται κατάλληλα και συγκροτούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ή γεννήτριες. Οι Φ/Β γεννήτριες συνδέονται ηλεκτρολογικά μεταξύ τους και δημιουργούνται οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
photovoltaic gr

Φωτοβολταϊκό Σύστημα:

Το φωτοβολταϊκό σύστημα, εκμεταλλευόμενο το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, αποτελείται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τον αντιστροφέα μετατροπής του παραγόμενου συνεχούς ρεύματος από τα πλαίσια σε εναλλασσόμενο για την διοχέτευσή του στο δίκτυο της ΔΕΗ, το σύστημα στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων και όλες τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές συνδέσεις.

Ο σχεδιασμός ενός φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης, ώστε να έχουμε μεγιστοποίηση της απόδοσης.