Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

14Παραβολικά Κάτοπτρα

Οι ηλιοθερμικοί σταθμοί είναι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συγκέντρωση ηλιακής ακτινοβολίας. Η άμεση ηλιακή ακτινοβολία συγκεντρώνεται από συστοιχίες παραβολικών κατόπτρων και αποδίδεται σε ένα μέσο μεταφοράς θερμότητας, όπως συνθετικό ή ορυκτό λάδι, μείγμα νερού-ατμού, αέρας κ.α. Τα μέσα αυτά οδηγούνται στη συνέχεια σε εναλλάκτες θερμότητας αποδίδοντας την ενέργεια που έχει απορροφηθεί σε ένα συμβατικό κύκλο παραγωγής ισχύος (ORC, συνδυασμένο κύκλο, κ.α.) και στη συνέχεια σε κατάλληλη ηλεκτρογεννήτρια.

 
 iliothermika gr

Τα βασικά μέρη ενός ηλιοθερμικού σταθμού είναι:

  • Τα παραβολικά κάτοπτρα (Ηλιακό πεδίο)
  • Το σύστημα αποθήκευσης της θερμικής ενέργειας
  • Το σύστημα βοηθητικού λέβητα
  • Το σύστημα μετατροπής της αποθηκευμένης θερμικής ενέργειας σε μηχανική και στη συνέχεια σε ηλεκτρική (ORC)
  • Το σύστημα διαχείρισης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και έγχυσής της στο ηλεκτρικό δίκτυο

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που έχει η τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικό Σταθμό είναι το γεγονός οτι η αρχικά παραγώμενη ενέργεια είναι σε μορφή θερμότητας και έτσι μπορεί πολύ εύκολα να αποθηκευτεί (σύστημα αποθήκευσης θερμότητας).

 

chp00