Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

Composter Tower

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κομποστοποίηση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία οργανικά απόβλητα (όπως απόβλητα σφαγείων κλπ) διασπώνται από μικροοργανισμούς (βιοδιάσπαση), σε θερμό περιβάλλον υπό αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα απόβλητα αναμιγνύονται με διογκωτικά υλικά και οργανικά πρόσθετα, όπως ροκανίδι και φυτικά απόβλητα τα οποία ενισχύουν την πορώδη υφή του μίγματος. Η διατήρηση του κατάλληλου περιεχόμενου οξυγόνου και υγρασίας καθώς και ο ακριβής έλεγχος της θερμοκρασίας, βοηθούν στην επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας της βιοδιάσπασης. Η τυπική περιοχή θερμοκρασιών για τη κομποστοποίηση είναι μεταξύ των 54°C και 65°C. Το θερμό περιβάλλον κατά την κομποστοποίηση προκαλείται από μικροοργανισμούς που λαμβάνουν μέρος στην βιοδιάσπαση των οργανικών υλικών των αποβλήτων. Έτσι, παράγεται ένα σταθερό υποπροϊόν το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βελτιωτικό του εδάφους.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μειώνονται έως και εξαφανίζονται οι συνολικές ποσότητες αποβλήτων, ειδικά μάλιστα στα ζωικά απόβλητα τίποτα δεν απομένει μετά την κομποστοποίηση, Κατ’ αυτό τον τρόπο πρακτικά μηδενίζεται το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και οι πιθανές αντιδράσεις περιβαλλοντικά ευαίσθητων γειτόνων.
Επιλύεται το πρόβλημα της ρύπανσης της περιοχής στην οποία είναι εγκατεστημένη η παραγωγική μονάδα, της οποίας η λειτουργία παράγει τα απόβλητα (πχ συσκευαστήριο, σφαγείο κλπ). Η όλη διαδικασία της κομποστοποίησης είναι ασφαλής για την υγεία των εργαζομένων και το περιβάλλον καθώς πρακτικά εξαλείφει τις οσμές και τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Ειδικότερα μάλιστα με το σύστημα BIO– T, στο οποίο η κομποστοποίηση γίνεται αυτόματα και σε εντελώς κλειστό περιβάλλον, τα δε παραγόμενα υγρά διυλίζονται σε βιολογικό φίλτρο, η όλη διαδικασία δεν προκαλεί καμία δυσαρέσκεια στους εργαζόμενους και τους περιοίκους.

BIO-T COMP